Thursday, December 23, 2004

اعتراف!

یک کشیش این دور و بر نیست که من پیشش اعتراف کنم؟!
یک پیتزا و یک معجون.آن هم در یک روز.شرمنده روی همه تان هستم.اما چاره ای نداشتم و جبران می کنم.دیشب که نه شام خوردم و نه هیچ چیز دیگر و امروز هم شاید فقط چای بخورم و سالاد.از هر غصه ای بدتر، این احساس خیانت است که گلوی آدم را می گیرد و نمی گذارد چیزی به راحتی پایین برود!

0 Comments:

Post a Comment

<< Home