Saturday, January 01, 2005

یک کم حساب کتاب کنید

یکی از دغدغه ها افراد در رابطه با رژیم غذایی شان این است که آیا رژیم غذایی شان از لحاظ کالری و انرژِی متناسب و متعادل است یا خیر. با استفاده از این سرویس سایت تغذیه و رژیم درمانی شما قادر خواهید شد در مرحله اول میزان کالری دریافتی تان را در طول یکروز محاسبه نمایید و در مرحله دوم میتوانید ببینید که آیا این مقدار کالری برای شما لازم است یا خیر؟

این جا حساب کنید!

0 Comments:

Post a Comment

<< Home