Sunday, January 02, 2005

ضعف اعصاب

نمی دونم برای شما هم سردرد و پا درد در اثر تمایل شدید به خوردن پیش می آد یا نه ولی این حالت به حدی در من شدیده که شبها هم حداقل دو یا سه بار بیدار می شم
والبته جالب اینجاست که این حالت بیشتر شبها اتفاق می افته یعنی اگر شب بتونم خودمو کنترل کنم دیگه می تونم مطمئن باشم که امروز یه روز خوب رو گذروندم
برای جلوگیری از این قضیه چند روزه که پناه بردم به خرما یعنی تا این حالت بهم دست می ده 2-3 تا خرما می ندازم بالا ولی امروز این کار هم جواب نداد
کسی می تونه بگه من چکار باید بکنم؟


0 Comments:

Post a Comment

<< Home