Tuesday, January 04, 2005

يك مقاله جالب و منطقي

در چنين روشي كليه ي مواد حاوي كالري زا حذف و فقط مايعات بسيار زياد بين 3 تا 4 ليتر در روز توصيه مي شود كه به صورت آب، چاي كم رنگ، دم كرده هايي مثل گل بابونه و گاوزبان، نعناع و پوست سيب داده مي شود كاهش وزن با چنين برنامه اي ، بدون قند و شكر، پروتئين و چربي 400 گرم در روز براي آقايان و 350 گرم براي خانم ها رخ مي دهد. درصورت پيروي از چنين روش كاهش وزن، درسيستم بدن ما ...چه اتفاقي رخ مي دهد؟ به طور كامل مشخص و معلوم شده است كه درهفته هاي اول و دوم قند مورد نياز بدن از تجزيه ي پروتئين هاي عضلات و ساير ارگان ها تأمين مي شود. در اين زمان تجزيه هاي بافت ها و از دست دادن پروتئين بدن بسيار بالا بوده، سپس به تدريج از شدت آن كاسته مي شود و بافت هاي چربي نيز شروع به تجزيه شدن مي كنند. در طول مدت ادامه ي رژيم صفر كالري با آب درماني، بافت هاي بدن تجزيه مي شوند و به مصرف تأمين انرژي و اعمال حياتي بدن مي رسند و به علت آزاد شدن اسيدهاي چرب و تجزيه ي آن ها، يك حالت كتوني به وجود مي آيد كه دفع اسيد اوريك را مهار كرده و موجبات افزايش سطح آن را درخون فراهم مي سازد. خطرات مورد انتظار در ادامه چنين روش كاهش وزني عبارت اند از: مختل شدن سيستم قلبي و عروقي و در كنار آن بروز حمله هاي نقرسي، ايجاد سنگ كليه، اختلالات حاد يا مزمن كليه، بروز ديابت وابسته به انسولين و اختلالات عصبي و رواني و حتي مرگ و مير، به خصوص براي افراد مستعد و آسيب پذير. با توجه به خطرات حتمي يا احتمالي، چنين روش كاهش وزن، چنانچه در مواد نادر، آن هم به علل خاص، اجراي آن توصيه مي شود، مي بايد اين دسته رژيم گيرندگان در بيمارستان بستري شوند و تحت نظر تيم پزشكي به كاهش وزن خود اقدام كنند تا به موازات تأمين مايعات لازم، الكتروليت ها يعني مواد معدني و ويتامين هاي مورد نياز ديگر نيز تأمين و دراختيار بدن اين افراد قرارداده شود. خوشبختانه بررسي هاي بلند مدت از طرف دانشمندان و پژوهش گران تغذيه، عدم كارآيي چنين رژيمي را به اثبات رسانيده است و تحت هيچ شرايطي هيچ فردي نبايد به مدت طولاني حتي زير نظر متخصص فن از اين روش استفاده كند.
2- رژيم لاغري بسيار كم كالري با مكمل پروتئين با توجه به مشكلات ناشي از حذف كامل پروتئين، قند و چربي، و خطرات بالفوه ايي كه به علت بيلان منفي ازت و تحليل هاي ايجاد شده دربافت هاي بدن متوجه فرد است، به منظورتأمين پروتئين جهت نيازهاي حياتي بدن، رژيم صفر كالري درروند سير خود دچار تحولاتي شده است كه اولين اثر اين تغييرات افزودن 30 گرم پروتئين با ارزش بيولوژيكي بسيار عالي به اين رژيم و تأمين اسيدهاي آمينه ضروري در حد نياز بدن مي باشد. بدين ترتيب در طول دو هفته پس از شروع رژيم، ازشدت كاتابوليسم و تجزيه و از دست دهي پروتئين بافت هاي مختلف كاسته شده و سپس متوقف مي شود ولي با وجود آن، خطرات مرگ آفرين و تغييرات غير قابل جبران ادامه ي چنين رژيم كاهش وزني هم چنان به قوت خود باقي بوده و برمبناي آمارهاي موجود براي رژيم گيرندگان چنين روشي، مواردي از مرگ و مير وكمپلكاسيون هاي مختلفي در سيستم قلبي و عروقي گزارش شده است.
3- رژيم هاي لاغري با 250-400 كالري حاوي پروتئين وكربوهيدرات به مقدار ناچيز دربررسي عوارض ايجاد شده در رژيم هاي غذايي پيش گفته شده، مسئله ي انباشته شدن ملكول هاي كنوني، توجه پژوهش گران علوم تغذيه را به خود معطوف كرده است و با محاسبات به عمل آمده توصيه كرده اند كه 50 گرم مواد قندي رژيم صفر كالري، به رژيمي تبديل شده كه داراي حدود 300 كيلو كالري انرژي بوده است و رژيم گيرندگان قادر بودند روزانه نيز به تأمين مايعات به مقدار دو تا سه ليتر توجه داده شده است. ناگفته نماند برخورداري از چنين رژيم پرخطري مي بايد تحت نظر تيم پزشكي و با كنترل دائمي بيماران صورت پذيرفته و از به كارگيري چنين روش هاي پر خطر بيماري زا و مرگ آفرين به صورت خودسرانه يا بنا به توصيه ي افراد غيرعلمي و بدون صلاحيت به شدت بايد پرهيز شود، علاوه برآن دربررسي هاي بلند مدت، ارزش پيروي از چنين روش هاي غير اصولي و غير طبيعي زير سئوال رفته است و خطران ناشي از ادامه ي چنين برنامه ي غذايي اي دست كمي از رژيم هاي صفركالري ندارد و پي آمد كاهش سريع وزن دركوتاه ترين مدت عبارت خواهد بود مرگ و مير و معلوليت هاي برگشت ناپذير

منبع :‌http://www.ejare.com/mashhad/modules.php?name=News&file=article&sid=316

0 Comments:

Post a Comment

<< Home