Saturday, February 05, 2005

کجایید رفقا؟

ببینم، این جا تعطیله؟رژیم رو تعطیل کردید یا وبلاگ نویسی رو؟من که همچنان هستم و دارم رژیم رو ادامه می دم.یکی دیگه از تجربه هایی که پیدا کردم اینه که تا می تونیم باید وعده های غذایی رو به جای کم کردن، زیاد کنیم.دیگه این که دوستی می کفت: به ازای هر ده کیلو گرم وزن فعلی، سیصد کیلو کالری روزانه احتیاج داریم.یعنی من که مثلا صد کیلو هستم، در روز به سه هزار کیلو کالری احتیاج دارم.حالا اگه هر روز این مقدار رو مثلا پانصد کیلو کالری کمتر مصرف کنم، در دراز مدت موجب لاغری می شه.اون می گفت هر هفت هزار و هفتصد کیلو کالری که کمتر مصرف کنیم، یه کیلو وزن کم می کنیم.اگه این مقدار رو در یک هفته کمتر مصرف کنیم، خب در هفته یک کیلو کم کرده ایم.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home