Thursday, March 31, 2005

از آب و سبزيجات و ميوه جات غافل نشيم!

ديروز تلويزيون مصاحبه ای با قهرمان آمریکایی شنای المپيک داشت نشون ميداد. اين دختر خانوم خوش اندام و خوش رو که اخيرا مدل لباسهای شنای اسپيدو هم شده رمز زيبايی اندام و طراوت پوستش رو در روزی ۵ ساعت شنا و همينطور رژيمی از اين قرار ميدونه:

- خوردن هر آنچه ميوه و سبزيجاتی که گير بياره
- نوشيدن مقدار زيادی شير
- و نوشيدن خروار خروار آب در روز

حالا خيلی از ماها که وقت ۵ ساعت شنا در روز رو نداريم اقلا ميتونيم تيکهء رژيمش رو تا حدی که ممکنه دنبال کنيم... ورزش هم حالا اگه روزی ۵ ساعت نميشه اقلا روزی ۲۰ تا ۳۰ دقيقه که ميشه!!

پ.ن. هنرپيشهء‌ زيبای هاليوود خانوم «هلی بري» هم رمز زيبايي طبيعيش رو در روزی ۸ ساعت خواب عميق و راحت ميدونه...
پ.ن.ن. هنرپيشهء‌ زيبای ديگهء هاليوود خانوم «اشلی جاد» هم رمز زيبايی طبيعيش رو در انجام يوگا و نوشيدن حجم زيادی آب در روز ميدونه...

0 Comments:

Post a Comment

<< Home