Thursday, March 31, 2005

عيد تون مبارک . برای همه تون سالی با تناسب اندام و وزن دلخواه آرزو می کنم . امیدوارم آجيل و شيرينی عيد رژيم هاتون رو به هم نزده باشه . قبل از عيد فکر کردم که اگه به ازای آجيل و شيرينی ( که اين آخری رو فکر می کنم بخاطر شيردهی تمايل زيادی به خوردنش دارم ) از حجم نشاسته غذای اصلی مون کم کنيم به رژيم هامون لطمه ای وارد نمی شه . البته یادم رفت تفکراتم رو اینجا باهاتون در میون بذارم !! ديشب رفتم روی وزنه و درکمال مسرت متوجه شدم که گرمی به وزنم اضافه نشده . راستی با کمال افتخار به اطلاع می رسونم که از وقتی شروع کرديم تا حالا 7 کيلو کم کردم . يعنی رسيدم به وزنی که قبل از بارداری خودمو بهش رسونده بودم یادمه اون موقع هم برای احتياط 2 کيلو کم کرده بودم فکر می کردم پس انداز خوبيه !!! یعنی از وزن نرمال سالهای قبل از بارداری ام هم 2 کيلو کمترم ولی نمی دونم چرا اندامم شبيه قبل نيست . يعنی می دونم باید ورزش کنم . قول می دم در اسرع وقت .

0 Comments:

Post a Comment

<< Home