Tuesday, May 17, 2005

دوستان عزيز ! بنده, بعد از کم کردن حدود 10 کيلو طی مدت تقريبا 5 ماه می خوام آخرين دريافتهام رو در چند جمله باهاتون در ميون بذارم . با با جان از اين رژيم های پيشنهادی پرگلک نگيرين . ( به خودش هم گفتم ) آدم همش پی اينه که خب حالا چی بايد بخورم ؟ ممکنه طی مدت کوتاهی مقدار قابل توجهی کم کنيد ولی باور کنيد که اين وزن از دست دادن موندگار نخواهد بود و با مدت کوتاهی ناپرهيزی سرجای اول برمی گردين ! ياد بگيرين در طول روز مقدار مواد غذايي ( در واقع مقدار کالری ) در يافتی تون رو کنترل کنيد . همچين رژيمی به مرور عادت غذايي تون رو تغيير می ده و تصحيح می کنه . ممکنه به نظر برسه که 5 ماه برای ده کيلو زمان طولانی ای هستش با وجود اين رژيم های رنگارنگ هفته ای 4-5 کيلو ولی باور کنيد در کل راضی تر خواهيد بود . صورتتون افت نمی کنه . پوست و ريخت اندامتون بی ريخت نمی شه و فقط ذره ذره کوچيک می شين . نمی دونين 10 کيلويی که به مرور کم کنيد چقدر تغيير اساسی توی اندامتون ايجاد می کنه . اينطوری تغيير می کنيد ولی با اون رژيم ها فقط وزن کم می کنيد مثل مريضی که داره دوره بيماری رو طی می کنه !

من قدم 166 سانتی متر هستش وزنم عموما 60 کيلو بوده قبل از حاملگی دو کيلو کم کردم و شدم 58 کيلو چند وقتی بعد از زايمان رسيدم به وزن 65 - 66کيلو و روی اين وزن تا يک سالگی بچه ام توقف کردم . از اولين روز زمستان رژيم رو شروع کردم و الان وزنم بين 55-56 در نوسانه . شايد چيزی حدود 7-8 سال بود به اين وزن نرسيده بودم بخاطر همين نمی تونم بهتون بگم احساس رضايت , آرامش خاطر و اعتماد به نفسی که پيدا کردم چقدر خوش آينده . خواهری دارم که هميشه مشکل اضافه وزن داشته با فاصله يک ماه بعد از من شروع کرد اون هم همينقدر کم کرده و اونقدر احساس توانایی می کنه که می گه می خواد حالا حالا ادامه بده و خودشو به وزن الان من برسونه . با خواهرم که حرف می زنم به اين نتيجه رسيدم که رژيم گرفتم و رو بايد قبل از هر چيزی توی ذهنت برای خودت حل کنی و باور کنی که می خوای لاغر بشی و لاغر شدن رو بيشتر از خوردن دوست داری وقتی به اين اطمينان برسين باور کنيد که حتی می تونم بگم گرسنه تون نمی شه . منظورم اينه که مثل يه آدم در حال رژيم در گير تحمل کردن گرسنگی مازاد بر حس گرسنگی که نزديک هر وعده هر کسی ممکنه احساس کنه, هم نمی شنين . باور کنيد راست می گم ... باور کنيد ..

ما ها بر اساس رژيم دکتر کيميا گر که قبلا کاملا توضيح داده بودم رژيم گرفتيم و بعد از تقريبا 3 ماه مقدار نشاسته مون رو نصف کرديم و هنوز داريم وزن کم می کنيم .

0 Comments:

Post a Comment

<< Home